Napomena: Projekti na osnovu kojih su urađene vizualizacije su autorska dela različitih arhitekata, a materijalizacija i postavke 3D modela su urađene uz konsultacije i saglasnost autora.

POTREBA IZRADE 3D MODELA

Vizualizacija objekata je nezaobilazni deo prezentacije budućeg objekta kako u procesu projektovanja, u postupku dogovora sa klijentom, tako i komercijalizaciji i daljoj prodaji .

RADOVI

REČ DVE O MENI

Možete videti radove eksterijera i interijera, urađenih uglavnom iz 3D Max-a. U godinama rada i sticanjem iskustava vezanih za izradu animacija i vizualizacija, osposobljen sam za rad u uglavnom svim programima vezanim za  grafiku (Adobe paket, Autodesk i slično). Potpuno sam zaokružio proces izrade prezentacije za potencijalnog klijenta, odnosno od početnog dogovora do pakovanja celog projekta u elektronski oblik(web prezentacije ,prebacivanje u razne formate,  montiranje prezentacionog spota…), priprema i štampanje kataloga i slIčno.