MILOVAN ILIĆ 3D
DOBRODOŠLI

POTREBA IZRADE 3D MODELA

Vizualizacija objekata je nezaobilazni deo prezentacije budućeg objekta kako u procesu projektovanja, u postupku dogovora sa klijentom, tako i komercijalizaciji i daljoj prodaji .
3D animacija i vizualizacija
SOCIJALNE MREŽE
ADRESA Čačak, Srbija
KONTAKT e: milovan60@gmail.com tel: +381658148030
www.milovanilic.in.rs 2012






MILO VAN 3D
reč, dve o meni” Možete videti radove eksterijera i interijera, urađenih uglavnom iz 3D Max-a U godinama rada i sticanjem iskustava vezanih za izradu animacija i vizualizacija, osposobljen sam za rad u uglavnom svim programima vezanim za grafiku (Photoshop, CorellDraw, Dreamweaver, Adobe Premier, After Effect...). Potpuno sam zaokružio proces izrade prezentacije za potencijalnog klijenta, odnosno od početnog dogovora do pakovanja celog projekta u elektronski oblik(prezentacija na DVD-u,prebacivanje u razne formate, montiranje prezentacionog spota...), priprema i štampanje kataloga i sl.
EKSTERIJER ENTERIJER
DOBRODOŠLI

POTREBA IZRADE 3D MODELA

Vizualizacija objekata je nezaobilazni deo prezentacije budućeg objekta kako u procesu projektovanja, u postupku dogovora sa klijentom, tako i komercijalizaciji i daljoj prodaji .
3D animacija i vizualizacija
ADRESA
KONTAKT e: milovan60@gmail.com tel: +381658148030
www.milovanilic.in.rs 2012
Čačak, Srbija
3D animacija i vizualizacija
ADRESA
KONTAKT e: milovan60@gmail.com info@milovanilic.in.rs f: +381658148030
www.milovanilic.in.rs 2012
Čačak, Srbija
MILOVAN ILI Ć 3D
milovan 3d